Leergang teamcoaching Basis

Paarden zoeken de veiligheid in de kudde op, een kudde met sociale hiërarchie. Een team kent ook zijn hiërarchie met de nodige veiligheid en rust om goed te functioneren. Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning.

Inhoud leergang 

Als teamcoach ga je aan de slag met de interactie binnen teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Concrete aandachtsgebieden binnen de leergang Teamcoaching zijn:

  • de onderlinge samenwerking en verhoudingen binnen teams;
  • het meer nemen van verantwoordelijkheid, zowel van medewerkers als managers;
  • de communicatie met de organisatie: bottom-up en top-down;
  • het nemen van gedragen besluiten;
  • het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid en zelfsturing daarbinnen ;
  • het verhogen van betrokken waarbij meer meer ideeën en initiatieven worden gegenereerd;
  • het resultaatgericht gaan werken als team;
  • het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen binnen en tussen teams.

Tijdens de leergang vindt continue een uitwisseling van praktijk en theorie plaats: het geleerde wordt direct in de praktijk gebracht door concrete werkvormen met paard. Daarnaast zijn intervisie en supervisie belangrijke onderdelen. De cursist houdt een reflectiedossier bij.

Voor wie? 

Voor coaches (met of zonder Paard als Spiegel) die het werken met paard in willen zetten binnen hun teamcoaching en zich meer willen toeleggen op en verdiepen in interactie tussen teams.

Praktische informatie

De leergang beslaat 3 dagen waarbij uiteindelijk 30 uur aan de module gewerkt wordt, zowel tijdens als buiten de cursusdagen. Tijdens de cursusdagen wordt een actieve aanwezigheid van de cursisten verwacht. Minimaal aantal deelnemers is vier, maximaal aantal deelnemers is acht, optimaal om met en van elkaar te kunnen leren.

  • Prijs voor HorSense-leden: 3 daagse € 450,00
  • Prijs voor niet-HorSense-leden: 3 daagse  € 495,00

Kijk voor de actuele workshopdata in de agenda. Om jezelf aan te melden, klik hier.

Leren als groep

Leren als groep