Blog: een eye-opener

Door: Henk van ‘t Net, locatie België (Hotton) 

Heb je dat weleens meegemaakt? Je bent goed op weg in je coachingsessie en voelt dat je coachee tot inzichten komt. Maar dan maakt deze persoon de opmerking: “ik ken mezelf goed genoeg – anderen zijn in deze situatie fout’. Wat doe je op zo’n moment?

Ik gebruik vaak het Johari-venster als middel om bewustzijn bij de coachee te creëren. Het Johari-venster of Johari Window is een model gecreëerd door Joseph Luft en Harry Ingham in 1955. Het is een verhullend model dat ons beter leert te begrijpen hoe wij informatie ontvangen of geven. Het model kan vooral als bewustmaker of terugkoppeling gebruikt worden, waar ik het voor gebruik.

De vier vlakken

het Johari-venster

het Johari-venster

Vlak 1 gaat over wat bekend is bij de persoon over zichzelf en wat ook bekend is bij anderen. Voorbeelden: naam, haarkleur, huisdieren. Het is een combinatie van wat je zegt, hoe je het zegt en wat je doet. Als je je veilig voelt, laat je meer zien. Men kan de grootte van dit gebied verhogen door Exposure (Blootstelling) en Feedback Solicitation (Verzoek om Terugkoppeling)

Vlak 2 gaat over wat de persoon niet weet over zichzelf maar wat anderen wel weten. Voorbeelden: manieren (vaak een bepaald stopwoord gebruiken), gevoelens van andere personen over jou (als je een slechte adem hebt). Dit vak bestrijkt het gedrag dat je vertoont, maar waarvan je je (bijna) niet bewust bent. Je hebt feedback van anderen nodig. Openstaan voor feedback en zich kwetsbaar durven opstellen is onvermijdelijk als je wilt groeien / ontwikkelen.

Vlak 3 gaat over wat de persoon over zichzelf weet maar anderen niet weten. Het geheime, verborgen gebied houden mensen bewust verborgen voor anderen. Het gaat over je gedachten, gevoelens, waarden en normen. Zoals je geheimen, waar je op hoopt, wensen, waarvan je houdt en waarvan je niet houdt. Dit vak manifesteert zich sterk door lichaamstaal : de binnenkant beinvloedt de buitenkant.

Tot slot gaat vak 4 over wat onbekend is bij de persoon over zichzelf en ook onbekend is bij anderen. Deze informatie heeft een onbekend potentieel om de rest van het Johari-venster te beïnvloeden.

Doel van het venster      

Over het algemeen is het in een vertrouwde relatie goed om de open ruimte zo groot mogelijk te maken. De algemene vuistregel is dat je zou moeten proberen om vak 1 uit te breiden zodat deze het dominante venster kan worden. Door met openheid en eerlijkheid in interactie te treden en jezelf kenbaar te maken, zal de andere partij zich wellicht ook openstellen. Dergelijke transparantie nastreven kan op twee manieren:

 • door feedback te vragen van anderen vergroot de open ruimte en verkleint de blinde vlek. Je leert wat je nog niet wist, maar anderen wel van je weten.
 • door open te communiceren verkleint het verborgen gebied ten voordele van de open ruimte. Door feedback te geven en dingen van jezelf te vertellen, leren anderen je beter kennen en wordt de publieke ruimte groter.

Hoe kleiner je vlak 1 houdt, des te minder overtuigend ben je en des te minder vertrouwen heb je:

 • Je houdt veel gedachten en gevoelens voor jezelf;
 • Je ego is erg groot, je gaat voor eigen belang;
 • Je bent niet transparant, niet open;
 • Je doelen / drijfveren zijn niet duidelijk;
 • Je hebt weinig zicht op hoe anderen je waarnemen, op hoe je overkomt;
 • Anderen kunnen je gedrag niet kunnen plaatsen.

Hoe groter vlak 1, des te kleiner vlak 2 én 3:

 • Je bent transparant in je motieven en drijfveren;
 • Je bent duidelijk over je gevoelens en gedachten;
 • Je kunt je kwetsbaar opstellen;
 • Je kunt feedback geven en ontvangen;
 • Je vraagt anderen om feedback;
 • Je bent je bewust van het effect van je gedrag / communicatie;
 • Je komt overtuigender over.

Oefening van het Johari-venster met Paard als Spiegel

Hoe zet je het Johari-venster nu in bij coaching met behulp van Paard als Spiegel? Als uitgangspunt kan je 2 vragen aan de coachee stellen:

 1. Op een schaal van 0 tot 100: Tot op welke hoogte durf je vertellen aan de personen rondom jou wat jij denkt? Dit vormt de horizontale lijn van je vier vakken.
 2. Op een schaal van 0 tot 100: Welk belang hecht ik aan wat anderen van mij denken? Dit vormt de vertical lijn van je vier vakken

Stel dat de coachee op vraag één 35 antwoord en op vraag twee 55 dan ga je de bak als volgt indelen met 4 balken.

Schermafbeelding 2016-03-01 om 16.04.51

Ga nu aan de slag en verruim vak 1 door vragen te stellen. Kijk naar wat het paard als meerwaarde in deze oefening kan betekenen. Als je de coachee op voorgaande punten gaat ondervragen gebeuren er vaak wonderlijke interventies tussen de coachee en de co-coach, het paard. Het is niet de eerste keer dat de balken door het paard al snel verplaatst worden en dat vak 1 plots kleiner lijkt te zijn dat dat de coachee oorspronkelijk had gedacht.

Heb jij weleens met het Johari-venster gewerkt?

 

Blog: is geluk te coachen?

Door: Frans, HorSense locatie Zuid (Deurne)

Steeds meer verbaas ik me over de toename van  het aantal ‘gelukcoaches’!  De zoektocht naar meer geluk is ook niet aan de coaches voorbij gegaan. Onlangs probeerde ik in mijn zoektocht op het internet een antwoord te vinden op de onverminderd grote vraag naar coaching van geluk en de explosieve groei van het aantal collega’s dat hiermee aan de slag gaat. Naast de ‘werkgelukcoach’ en ‘puurgelukcoach’ ontdekte ik ook de ‘paarden-geluk-coach’.

Ik kreeg bij het lezen het gevoel dat er sprake is van een grote vraag en van een breed scala van methodieken. Ook de vraag op welke wijze het coachen het paard hierbij passend is, was voor mij natuurlijk interessant. Ik vroeg me af: hoe zit dat met geluk en vanwaar al die aandacht?

Hoe zit dat met geluk en vanwaar al die aandacht?

Twintig maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de dag van het geluk. Onlangs heeft onderzoek aangetoond dat liedjes tegenwoordig minder geluk gerelateerde woorden bevatten dan in de jaren ’60, echter in titels van liedjes komt het woord ‘happy’ het meeste voor. Meike Bartels ( hoogleraar) beschrijft in haar promotie-onderzoek  ‘Geluk is niet gewoon’ het volgende: ‘ Geluk voel je in je hele lichaam en is geassocieerd met gezondheid en levenslengte’. Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten, waarbij 60 coaches aanwezig waren, richtte de aandacht van de aanwezigen zich vooral op de vraag hoe het geluksgevoel kan worden beïnvloed en welke mate het ‘coachbaar’ is. Dr Bartels gaf in haar uitgebreide toelichting aan dat het gevoel van geluk met name genetisch is bepaald en dat er van buitenaf maar weinig invloed kan worden uitgeoefend. Nauwelijks ‘coachbaar’ dus..!

Een verrassende conclusie, of misschien toch niet? Hiermee wordt de stelling dat de invloed van de coach slechts beperkt is weer bevestigd.

Vandaag is de temperatuur abnormaal hoog voor de tijd van het jaar. De muggen dansen in de lucht, de paarden staan een beetje sloom om zich heen te kijken en mijn hond ligt languit van het zonnetje te genieten.  Een geweldige buitendag en ik prijs me gelukkig dat ik ervan mag genieten.

Een nieuwsgierige toeschouwe

HorSense-lid in de spotlights: Charlotte van Eekelen – Voorwaarts Coaching

Iedere maand zet HorSense een HorSense-lid in het zonnetje. In december 2015 heeft Charlotte van Eekelen (Voorwaarts Coaching) de primeur! 

ch_vaneekelen profielfoto

Charlotte van Eekelen

“Ik heb sinds 5 jaar mijn coachingsbureau Voorwaarts. Ik doe het werk met veel plezier. Ik ben opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en werk al jaren in de zorg. Paarden zijn al mijn hele leven mijn grote passie. Wanneer ik met mijn paard bezig ben vergeet ik even alle beslommeringen van de dag. Dit is voor mij mijn meditatiemoment. In mijn werk als coach heb ik van mijn passie en werk één gemaakt. Ik vind het fijn om voor mensen iets te kunnen betekenen in hun groei en ontwikkelingsvragen. Samen met mijn co-coaches in de natuur werken, vind ik fantastisch!”

Meerwaarde PAS-methodiek

“Met Paard als Spiegel als methode kun je mensen letterlijk laten oefenen in een veilige omgeving. Mensen kunnen oefenen in bijvoorbeeld contact maken, verbinding zoeken en grenzen stellen. Ik maak ook vaak gebruik van metaforen uit de natuur.”

Met Paard als Spiegel kun je mensen letterlijk laten oefenen in een veilige omgeving

“Coach zijn is een andere rol dan hulpverlener. Het niet invullen voor een ander maar goed luisteren en de juiste vragen stellen is belangrijk. Ik heb ook geleerd om mensen meer in hun waarde te laten. Ik vind het belangrijk om mezelf steeds te blijven scholen en ontwikkelen. Hiervoor neem ik deel aan een intervisiegroep.”

Ik vind het belangrijk om mezelf steeds te blijven ontwikkelen!

Specialisering

visa

Co-coach Visa

“Ik heb mezelf de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met burn-out problematiek. Voor deze doelgroep heeft werken in een natuurlijke omgeving een positieve uitwerking: het werkt rustgevend, stimuleert creativiteit en brengt mensen in beweging en dichter bij zichzelf. Samen met een collega coach heb ik StressAlarm opgericht. StressAlarm biedt workshops aan voor bedrijven gericht op stress preventie. In deze workshop wordt ook Paard als Spiegel als methodiek ingezet.”

Toekomst

“De komende jaren hoop ik mijn bedrijf verder uit te bouwen en mij te richten op de zakelijke markt. Ik werk inmiddels als vaste coach voor een aantal bedrijven. Daarbij wil ik de drempel om met de PAS-methodiek te werken verlagen, want ik merk dat die soms nog hoog kan zijn. Ik wil me ook gaan ontwikkelen op het gebied van het geven van supervisie.”

Ik wil de drempel om met de PAS-methodiek te werken verlagen

 

snow (9)

Co-coach Snow

lady (9)

Co-coach Lady

challenge(11)

Co-coach Challenge

Blog: van passie naar beroep

Door: Jeannet, HorSense locatie Oost (Diepenheim)

Laatst vroeg iemand aan mij; ‘hoe kom je er toch zo bij om te coachen met behulp van paarden’? Ik weet nog wel dat dit een hele bewuste keuze was. Ik gaf al geruime tijd trainingen en zette daarbij het paard regelmatig in. Maar zonder echte bewuste kennis van de relatie tussen didactiek en het gedrag van het paard.

Natuurlijk had ik als ‘paardenmeisje’ best wel veel ervaring met paarden. Ik wist hoe ze reageerden en waarom. Maar om dat op een verantwoorde manier te laten voelen aan ‘niet’ paardenmensen in trainingen waarin verwacht werd dat je aan doelstellingen werkt en een professioneel opgezet programma laat zien, is een ander verhaal.

Ik wil voor kwaliteit gaan en dus zocht ik een opleiding waarin ik als coach werd opgeleid en het paard daarbij als hulpmiddel mocht gaan inzetten. Want coachen en trainen zijn ook nog weer twee verschillende dingen. Ik was trainer maar wilde ook graag betere coachvaardigheden opdoen.

Het is van belang om van tevoren te bedenken met welk doel je een opleiding wilt volgen. Stelt de organisatie waar je werkt de opleiding en te behalen graad als voorwaarde om door te groeien naar een nieuwe functie? Gaat het om je persoonlijke ontwikkeling en versterking van je eigen competenties? Of zoek je verdere verdieping en ontwikkeling in je vakgebied? Gaat het je om een nieuw vakgebied eigen te maken of wil je je trainen in bepaalde vaardigheden en competenties? Of zoek je juist persoonlijke begeleiding in een bepaalde fase van je werk?

Ik vond mijn opleiding destijds in België en werd gegeven door mijn huidige zakenpartner Frans. Frans heeft daarna HorSense opgericht in Nederland en ben ik samen met Henk (België) partners van HorSense geworden.

De opleidingen van HorSense zijn, al zeg ik het zelf, leuk, creatief en hebben erg veel ruimte tot zelfreflectie en uitwisseling van eigen ervaringen. Dit vinden we belangrijk. Want in elk van ons zit een waarheid. Ik vind het altijd een feest om samen met mensen en de paarden te leren. Mensen die enthousiast zijn om te willen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. De inhoud van de lessen zijn onderbouwd en van goede kwaliteit omdat zowel Frans, Henk als ik didactische achtergronden hebben. We weten hoe je een les moet opbouwen. En eigenlijk willen we niet meer spreken van lessen. Het zijn bijeenkomsten waarin we kennis met elkaar delen. Waarin elke deelnemer de ruimte krijgt om kennis in te brengen, zodat we van elkaar leren. In Oost, waar ik de opleidingen aanbied, staan er altijd ‘oud’deelnemers ofwel HorSense-coaches klaar om als coachee of leermateriaal bij nieuwe opleidingen te dienen. Ontzettend fijn dat jullie dat altijd willen doen! Spontaan en belangeloos.

En wil jij of een vriend(in) kennismaken met HorSense? Of wil je een workshop Paard als Spiegel volgen? Kijk eens in onze agenda. Je bent van harte welkom op locatie Zuid (Deurne), locatie België (Hotton) of natuurlijk op mijn eigen locatie Oost (Diepenheim).

 

 

IMG_1537

Blog: waar ga jij naartoe…?

Door: Frans Jaspers, HorSense locatie Zuid (Deurne) 

Floortje Dessing bezoekt voor haar programma alle uithoeken van de wereld op zoek naar mensen die vaak in totale eenzaamheid leven. In de argumenten van deze mensen die vrijwillig de isolatie opzoeken komt vaak naar voren dat men op zoek is naar de balans in zichzelf. Zelden is er sprake van een vlucht of van negativiteit tegenover de buitenwereld. Fascinerend om dit beleven en vaak erg tegengesteld aan de motivatie die coachees benoemen bij een veranderingsproces dat ze willen inzetten.

In coaching is het belangrijk dat de coachee zich verbonden voelt met zijn gekozen persoonlijke reis. In verandering is niets vanzelfsprekend en staat de reis op zoek naar kansen en mogelijkheden centraal. Toch wordt in coaching het resultaat vaak benoemd als het succes en wordt de coach hier ook op beoordeeld. Het is de professionaliteit van de coach om voortdurend het proces, de reis, te benadrukken.

Floortje is soms dagen onderweg om mensen te bezoeken. In het eerste contact is de energie van de reis intens zichtbaar en meteen aanleiding voor een eerste verdiepend gesprek. Voor mij is het aanleiding om mensen voortaan niet te vragen waar men naar toe gaat maar hoe men van de reis gaat genieten.

Ik wens jou in je coaching een fijne reis toe!

Ontspanning met paarden