Persoonlijke ontwikkeling en paard

Door: Jeannet (locatie Diepenheim) 


Toen ik, Jeannet, met coaching met Paard als Spiegel in aanraking kwam, ging er een wereld voor me open. Paarden zijn zo’n eerlijke, duidelijke en heldere spiegels, dat ik niet om mijn eigen ontwikkelingsproces heen kon. Ik kon tijdens sessies niet om bepaalde thema’s heen – een ontwikkeling die mij heel veel heeft gebracht.  Als je weet wie je bent en wat je kracht is, kun je loslaten wat jou (innerlijk en uiterlijk) belemmert je dromen en doelen te bereiken. Je kunt de juiste stappen op jouw pad van persoonlijke ontwikkeling zetten. Je durft jezelf te zijn, authentiek, en je weet dat je levensweg een leerproces is. En dat jouw persoonlijke ontwikkeling je hele leven voortduurt, waarbij je elke keer weer een nieuwe balans kunt vinden.

Ontwikkeling als basis

Ik merk dat deze persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor het werken als coach. Want als je weet wat een ander kan ervaren, kun je daar anderen ook gericht op coachen. Persoonlijke ontwikkeling is vooral de bewustwording van jezelf, van je eigen kracht en je kwaliteiten. Daarvoor zijn zelfbewustzijn en zelfinzicht nodig. Hiermee kun je loslaten wat je tegenhoudt jouw leven te leiden zoals jij dat wilt. Dan kun je – vanuit een stevig fundament – je dromen realiseren en je doelen bereiken.

Als je weet wie je bent en wat je kracht is, kun je loslaten wat jou (innerlijk en uiterlijk) belemmert je dromen en doelen te bereiken. Je kunt de juiste stappen op jouw pad van persoonlijke ontwikkeling zetten. Je durft jezelf te zijn, authentiek, en je weet dat je levensweg een leerproces is. En dat jouw persoonlijke ontwikkeling je hele leven voortduurt, waarbij je elke keer weer een nieuwe balans kunt vinden.

Paardenwijsheid

Paardenwijsheid

Fasen van persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke groei is dus niet alleen je aandacht naar binnen keren om jezelf te leren kennen. Groei krijgt ruimte door erachter te komen wat je kracht is en wat je belemmert. Maar het gaat ook over het ondernemen van stappen en daarna het handelen in overeenstemming met je ware zelf. Het gaat om inzicht krijgen in wat je (anders) moet doen om jouw dromen en doelen te realiseren.

Hierbij geldt dat de gebeurtenissen en ervaringen in je leven je helpen groeien. En hoe bewuster je in het leven staat, hoe makkelijker je deze gebeurtenissen en ervaringen zult gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling. Vandaar ook dat persoonlijke ontwikkeling in fasen gaat. Uitgroeien tot je volledige potentie kost tijd. Naarmate jij je hier bewuster van wordt, zal deze groei wel sneller en gemakkelijker toenemen.

Paardenwijsheid

Persoonlijke ontwikkeling en paard: wat hebben deze twee met elkaar te maken? Door het werken met mijn paarden Sjors en Sjimmy word ik mij dagelijks bewust van de eenvoud van het bestaan. Als zij op hun hooi staan te knabbelen, daalt de rust in mijn lijf en hoofd. Zittend op de hooibalen, luisterend en kijkend naar deze machtige dieren zonder dat ze daarvoor iets doen.

Sjors & Sjimmy

Sjors & Sjimmy

Bewustwording

Naar binnen keren, voelen en ruiken wat er is. Bewust worden van de gedachten en dieper liggende antwoorden. Paarden dagen je uit om uit je karrespoor te komen en de paden van beschaafd denken te verlaten. Volgens Linda Kohanof is het wijsheid gehuld in mysterie, wijsheid die eerder wordt gevoeld dan dat hij kan worden uitgelegd, wijsheid die we vaak negeren tot een probleem in het leven ons openstelt voor andere mogelijkheden.

Rode draad

Binnen de opleidingen van HorSense willen we hier meer aandacht aan besteden. Wat zijn de issues waar iemand mee bezig is, op aan het kauwen is. Wanneer kan dit tot uiting komen en wanneer is het klaar? Gedurende de opleiding loopt je persoonlijke ontwikkeling als een rode draad mee. Wil je ervaren wat HorSense voor jou kan betekenen? Vraag dan een persoonlijk kennismakingsgesprek aan.

 

Paard als Spiegel en militairen: een sterke combinatie

Door: Eddy Dekkers (locatie Dongen) 

‘Militairen aan de yoga’ ‘Yoga helpt militairen te ontspannen’ ‘Meditatie en chakra’s voor Defensie’ – zomaar een greep uit de krantenkoppen die afgelopen oktober in het nieuws verschenen. Opeens was daar veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van militairen en kwam naar buiten dat Defensiemedewerkers zich graag meer willen voorbereiden op stressvolle situaties. Dit zette mij aan het denken. Hoe kan Paard als Spiegel hierbij een rol spelen? En op die manier Defensiemedewerkers bijvoorbeeld voorbereiden op zijn of haar volgende uitzending? In deze blog vertel ik je daar meer over.

Eddy Dekkers.

Eddy Dekkers.

In de periode 1990 – 1996 heb ik onder andere als officier bij Defensie gewerkt. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met teams. Dit werk inspireert mij nog tot vandaag de dag om teams, en individuen, te stimuleren hun eigen talenten te ontdekken en doelen te behalen. Tijdens een reünie van het opleidingscentrum voor Officieren afgelopen zomer heb ik weer goed met mijn jaargenoten kunnen bijpraten. Het was heel prettig om te merken dat het kameraadschap als vanouds was: mede door de hechte band die tijdens de opleiding is ontstaan, voelde het alsof ik gisteren nog bij Defensie werkte.

Ontwikkelingen

Naar aanleiding van een gesprek tijdens de reünie bezocht ik jaargenoot Johan* op de kazerne waar hij nu werkt. Samen met hem en acht andere mannen trokken we tijdens de opleiding als groep zo’n drie jaar gezamenlijk op en deelden we lief en leed om officier bij de Genie te worden. Inmiddels is Johan Luitenant-Kolonel en geeft hij leiding aan zo’n 400 mensen. Na het drinken van een kopje koffie en het ophalen van mooie herinneringen, gaf Johan mij een rondleiding over de kazerne. Hij liet mij de nieuwe materialen en gebouwen zien en vertelde over de professionalisering van de Genie. Ook vertelde hij dat hij inmiddels vier keer op uitzending is geweest, waar hij met passie, maar ook gepaste terughoudendheid over sprak. Tevens gaf hij aan dat hij een intern onderzoekje onder de vaste kaderleden heeft gedaan en dat deze leden samen meer dan 450 keer op uitzending zijn geweest. Een aantal kaderleden zit op dit moment thuis omdat zij het werk niet meer kan uitvoeren, vermoedelijk vanwege aan Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) gerelateerde klachten.

Aanraking met paard geeft rust.

Aanraking met paard geeft rust.

PTSS en Paard als Spiegel

Ik vertelde Johan over mijn werkzaamheden als coach. Ik legde hem uit dat ik hierbij graag mijn paard Flash inzet als co-coach en dat ik regelmatig werk met mensen die PTSS-gerelateerde klachten hebben. Niet alleen ex-militairen, maar ook voormalig politiemedewerkers, brandweer, ambulancepersoneel en mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Mijn co-coach Flash helpt mij tijdens de sessies in contact te komen met de coachee, maar nog veel belangrijker: Flash helpt de coachee in contact te komen met zichzelf. Daarbij spiegelt mijn paard het gedrag van de coachee en helpt om verstand en gevoel te verbinden. De sessies hebben als resultaat dat de coachee kleine stappen maakt – om beter om te kunnen gaan met klachten én zicht te krijgen op zijn of haar mogelijkheden om hierin verder te ontwikkelen. Een sessie met de methode Paard als Spiegel geeft rust, waarbij ook de daadwerkelijke aanraking met het paard een unieke belevenis is.

De daadwerkelijke aanraking met het paard is een unieke belevenis.”

Preventie  

Co-coaches Flash en Coco op locatie Dongen.

Co-coaches Flash en Coco op locatie Dongen.

Een dergelijk effect van een coachsessie zou nog groter zijn als de methode Paard als Spiegel preventief wordt ingezet. Zou het niet mooi zijn om samen met Flash militairen (en andere risicovolle beroepen) te helpen beter in hun kracht te komen en voldoende basis mee te geven, zodat de kans op het ontwikkelen van PTSS wordt geminimaliseerd? Johan gaf aan dat hij daarmee zijn mensen nog beter kan voorbereiden op toekomstige uitzendingen. Hoe mooi zou het zijn dat we hiermee PTSS-gerelateerde klachten kunnen reduceren of misschien zelfs kunnen voorkomen… Mijn overtuiging is dat dat kan! Hiermee ga ik de komende periode aan de slag.

 

*wegens privacyredenen is de naam van Johan gefingeerd

2017: opleidingen en bijscholingen

Het einde van 2016 is in zicht. We halen de kerstboom in huis, hangen lichtjes op en maken plannen voor het kerstfeest. Bij HorSense maken we van deze tijd gebruik om terug te blikken op afgelopen jaar. Een jaar wat voor HorSense in het teken stond van overdenking, verandering, kwaliteitsborging en professionalisering. Ook is het tijd om vooruit te kijken. En met trots! Want in deze blog introduceren we de highlights van ons aanbod in 2017.  

Beroepsvereniging en opleider

HorSense is enerzijds een beroepsvereniging voor paardencoaches met een ambitie om het vak van coaching met behulp van paarden sterker op de kaart te zetten. Anderzijds verzorgt HorSense opleidingen, leergangen en workshops voor (aanstaande) coaches die graag met paard als co-coach willen werken en zich in het vakgebied willen professionaliseren en doorontwikkelen.


Professionalisering in 2017

Binnenkort start het nieuwe jaar 2017. Met een stevig en uitgebreid aanbod, om te focussen op professionaliteit. Onze jarenlange ervaring en kennis van zaken komt hierbij goed van pas, waarbij we van elkaars kwaliteiten gebruikmaken om (aspirant)-coaches een duidelijke meerwaarde te bieden.

  • EIMG_5703xtra opleidingslocatie

We zijn uitgebreid met een extra opleidingslocatie in Dongen – nabij Tilburg, om te kunnen focussen op bepaalde deelgebieden van het vak en meer spreiding in Nederland aan te bieden.

  • Nieuwe leergang Teamcoaching en NLP 

Daarnaast zijn twee extra leergangen toegevoegd aan het curriculum van HorSense. In 2016 hebben we bijvoorbeeld naast de driedaagse leergang Teamcoaching Basis een verdiepingsmodule voor Teamcoaching ontwikkeld. Deze gaat in 2017 van start. En wil je meer weten over de achtergrond én uitvoering van NLP? Voor jou biedt HorSense vanaf februari de acht- en twaalfdaagse leergang NLP, welke wordt afgesloten met een NLP basisexamen.

  • Nieuwe workshops gericht op specialisaties

Daarnaast kun je als coach met Paard als Spiegel je door middel van workshops specialiseren in de doelgroep Autisme, en zich verdiepen in bijvoorbeeld NLP – Circle of Excellence.

  • Pilot: Coachcafé met coachtechnieken en thema’s

Daarnaast introduceren we als pilot het Coachcafé. Tijdens het Coachcafé kunnen deelnemers kennis maken met andere coachtechnieken en thema’s. We spelen hierin graag in op de vragen die spelen onder de leden. Een eerste thema zal zijn: “Het starten van een eigen praktijk”. Bij uitstek is dit een plek waar leden een podium kunnen krijgen om ook andere kwaliteiten van zichzelf te laten zien. Omdat we ook graag willen dat er veilig wordt gewerkt bieden we dit jaar voor het eerste een BHV-cursus aan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de opleidingen? Of kiezen waar jij in 2017 in (bij)geschoold gaat worden? Kijk hier in onze agenda, naar ons opleidingsaanbod en de bijscholingen! Laat het ons gerust even weten als je vragen hebt, door contact met ons op te nemen. 

Wij wensen je hele fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe, en ontmoeten je in het nieuwe jaar!

Jeannet (Diepenheim), Frans (Deurne), Eddy (Dongen) en Henk (Hotton, BE)